Nyhetsarkiv

Vilka funktioner i Rexor vill du helst använda i mobilen?

Registrera och attestera arbetad tid och utlägg. Det är några av de funktioner som Rexors kunder använder mest i mobilen. Efter semesterperioden får du möjlighet att ge klart besked om hur du ser på saken. Enkäten följs upp med ett digitalt möte i september.

Rexor är ett responsivt affärssystem. Det innebär att layouten anpassar sig till den skärm, storlek och upplösning som kunden har.

– I Rexor gäller samma funktionalitet i dator, mobil och surfplatta. Informationen presenteras på lite olika sätt beroende på skärmens storlek. Många av våra användare uppskattar att de känner igen sig oavsett vilken skärm de använder, säger Stefan Widén, vd för Rexorgruppen.

Den vanligaste vägen till internet går via mobilen. Det konstaterar undersökningen Svenskarna och internet, som Internetstiftelsen genomför varje år.

– Vår statistik visar att mobilanvändningen har ökat kraftigt under pandemin.

Rexors egna undersökningar visar att vissa funktioner är populärare än andra att använda i mobilen:

• Registrera arbetad tid
• Attestera arbetad tid
• Registrera utlägg
• Attestera utlägg
• Mäta tid med klockfunktion
• Attestera leverantörsfakturor
• Attestera fakturaunderlag
• Söka efter kunduppgifter
• Söka efter kunders försäljnings- och fakturahistoria
• Enkla rapporter

– Nu går vi på djupet med denna fråga. Syftet med den kommande undersökningen är dels att få input som gör att vi kan vässa de mest frekvent använda funktionerna ytterligare, dels att få ännu fler att använda Rexor och Saturnus i mobilen.

Enkäten Rexor och mobilen skickas ut under andra halvan av augusti.

– Och i slutet av september arrangerar vi en digital utbildning och information på samma tema, säger Stefan Widén.