Nyhetsarkiv

Nu kommer den perfekta stormen.

Och det handlar inte om önsketänkande från vår sida. Tre djupgående förändringar driver den höga förändringstakten inom IT-området: molnet, begreppet ”som tjänst” och vattendelaren transaktion kontra partnerskap.

Moln och abonnemang

När jag och kollegorna började arbeta med Rexor för sju år sedan såg många företag, inte minst i konsultbranschen, med skepsis på kombinationen moln och affärssystem. Tveksamheten handlade om allt från driftsäkerhet till dataintegritet. I dag är alla frågetecken uträtade. Enligt analyshuset Gartner pekar det mesta mot att molnet kommer att vara konsultbranschens standardval för mjukvara redan 2020. Omvärldsanalytikern Radar talar om ett genombrott för molnsystem hos större företag. Här kommer Rexor in i bilden.

Den andra förändringsmotorn är att allt fler produkter och tjänster säljs som abonnemang. ”As a service is the real mover behind everything in IT,” konstaterade Radar nyligen i en rapport. Rexor är ett komplett affärsstöd som abonneras. Det innebär att uppdateringar sker automatiskt. Ingen infrastruktur behövs hos kunden, vilket minskar driftkostnaderna.

Värde och förädling

Den tredje förändringsfaktorn är att kunderna delar upp IT-leverantörerna och deras tjänster i transaktion, med fokus på pris, respektive partnerskap, med fokus på värde och förädling. Sedan dag ett fokuserar Rexor på det sistnämnda. Skälet till det är att vi brinner för att skapa Europas bästa affärssystem för konsulter. Vägen dit går genom att spetsa öronen och lära oss ännu mer om hur konsulter arbetar, och vilka behov de har inom affärsstöd – i dag och i morgon. Kontakterna sker dels i form av användarmöten (exempelvis i Malmö den 18 juni), dels via avstämningar med enskilda kunder. Eller för att citera en ekonomichef vid ett större konsultföretag: ”Stort plus för att ni verkar vara lyhörda för kundernas utmaningar och önskemål. Det är ju långt ifrån alla era konkurrenter som har den inställningen”.

Följ med på framtidståget

Rexor används i dag av ett femtiotal stora och medelstora konsultföretag 
– från advokater och PR-konsulter till arkitekter och teknikkonsulter. Därmed är produktens funktionalitet och stabilitet bevisad. I maj 2019 lanserar vi den andra generationen av systemet. De flesta konkurrenter har inte ens kommit igång med den första.

Det är glädjande att konstatera att intresset för Rexor är större än någonsin. Antalet förfrågningar från konsultföretag med komplexa behov ökar för varje månad. Och inom kort inleder vi ett strategiskt samarbete med en av Sveriges största och vassaste konsultkoncerner. Med andra ord: framtidståget står på perrongen. Se till att ditt företag är med ombord.

Gott nytt år – och välkommen till Rexor!

Stefan Widén
VD och delägare,
Rexor AB