Nyhetsarkiv

PEPPOL är här – Rexor är redo

Stopp för pappersfakturor, skannade fakturor och fakturor som PDF-filer. Det gäller i offentlig sektor sedan den 1 april i år. Därmed är det bråttom att ställa om till e-faktura för de omkring 200 000 företagare i Sverige som har statliga verksamheter, kommuner eller landsting på kundlistan. Rexor erbjuder en inbyggd och smidig lösning.

Offentlig sektor i EU-länderna hanterar varje år miljontals fakturor. Det har lett till ett stort tryck från politiker och andra beslutsfattare att gå över till e-fakturor. Och det handlar om rejäla besparingar för respektive land.

– I Sverige räknar regeringen med att en övergång till e-fakturor sparar 1,7 miljarder kronor fram till år 2021, säger Stefan Widén, vd för Rexor.

Gemensam standard

För att undvika ett lapptäcke av olika e-fakturalösningar i Europa har EU-kommissionen tagit initiativ till PEPPOL. Förkortningen står för Pan-European Public Procurement Online.

– Det är ett standardiserat och smidigt sätt att utbyta elektroniska dokument inom och över EU:s gränser.

Varje enhet/funktion/avdelning i det offentliga Europa har ett eget PEPPOL-id.

– Rent konkret är PEPPOL ett nätverk med en teknisk plattform som gör att köpare och säljare kan kommunicera – oberoende av vilket affärssystem som används och i vilka länder som leverantörer och kunder finns, säger Stefan Widén.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ansvarar för tillämpningen av Peppol i svenska myndigheter.

Inbyggd funktion i Rexor

Rexor är klart för elektroniska fakturor. PEPPOL är inbyggt i systemet.

– Det är bara för kunden att tala om för oss att man vill använda e-fakturering, så slår vi på funktionen, säger Dahn Nilsson, systemutvecklare på Rexor.

Därefter får kunden ett elektroniskt id-nummer som knappas in i Rexor. Nästa steg är att kunden tar reda på fakturamottagarnas PEPPOL-id och kompletterar med deras namn i Rexor.

– Sedan är det bara att klicka på Skicka. Systemet tar hand om resten.

En förklaring till den smidiga hanteringen av elektroniska fakturor är att Rexor är byggt med spetsteknik och därmed framtidssäkert. En annan är att systemet är molnbaserat.

– Flödet vid e-fakturering sker automatiskt via våra servrar och nätverksuppsättningar. För företag med lokalt installerade system är det inte lika smidigt att använda PEPPOL.

Men vilken nytta av elektronisk fakturering har konsultföretag som enbart levererar tjänster till kunder i näringslivet?

– E-fakturor blir allt vanligare även i den privata sektorn. Det är en fördel för alla våra kunder att denna funktion är inbyggd i Rexor, säger Dahn Nilsson.