För konsulter – av konsulter

Så kan idén bakom Rexor sammanfattas. Tillsammans har våra medarbetare flera hundra års erfarenhet av arbete i, och nära samarbete med, stora och små konsultföretag. 

Här är några exempel på roller som Rexors medarbetare har haft: entreprenör, företagsledare, ekonomichef, produktchef, projektledare, it-konsult, systemutvecklare, utbildare, kund och inköpare av it-system. För att ta några exempel. 

Rexor är med andra ord betydligt mer än Affärssystemet för konsulter. Det är en kunskapsbank inom att skapa, driva och leda konsultföretag – något som ditt företag kan dra nytta av.