Affärssystem

”Det är stimulerande att vara konsult, men också krävande. Allt som kan underlätta min vardag välkomnas.”

Sagt av it-konsult i Malmö

interactive.jpg

Smart snabbsökning

Ta emot fakturor elektroniskt

Bilddokumentation via mobilkameran

Smidig tidrapportering

Kommer du ihåg vad du arbetade med förrförra tisdagen mellan klockan 10 och 11? Vet du med säkerhet svaret är du att gratulera. För de flesta av oss andra har inte en aning.

Tidrapportering är en färskvara. Om den börjar släpa efter är risken stor att arbetade timmar glöms bort. Därmed når de aldrig kunderna i form av fakturor – något som på kort sikt påverkar kassaflödet och på längre sikt kan få konsekvenser för företagets livskraft.
    
Men vad beror det på att så många konsulter drar sig för att tidrapportera? En stor del av förklaringen ligger i de hjälpmedel som företagen använder. Tröga och ålderdomliga system med gränssnitt som får ögonen att tåras främjar knappast effektiv och regelbunden tidrapportering.

Rexor tar hänsyn till användarens behov och önskemål. Ett exempel på det är tydliga registreringsbilder. Ett annat är intuitiva navigeringsflöden som gör systemet enkelt att använda. En tredje sak som förenklar tillvaron för dig och dina kollegor är att tidrapporten kan göras via datorn, mobilen eller surfplattan. Och sist men inte minst: om någon glömmer att göra tidrapporten påminner Rexor automatiskt via notifieringar eller e-post. Allt det här skapar förutsättningar för att varje nedlagd timme i ditt projekt hamnar på fakturan.

Tre fördelar med Rexor

1. Enkel, tydlig och överskådlig tidrapportering.
2. Redovisa tid via dator, mobil eller surfplatta.
3. Överblick över arbetad tid, frånvaro och kompsaldo – under den senaste veckan, månaden eller ännu längre tillbaka i tiden.