Affärssystem

”Ingen köper en tio år gammal bil till nypris, men att investera i molntjänster som bygger på gammal teknik är däremot skrämmande vanligt.”

Martin Wallström, Computer Sweden

tmp.png

Konsultens bäste vän

Rexor är skapat för konsulter – av konsulter. Specialisterna bakom Rexor har lång erfarenhet av, och djup kunskap om, de behov och önskemål som finns hos individer och företag som producerar och säljer kunskap. 

Lägg till det att Rexor är ett komplett affärssystem (tid, projekt, ekonomi) som är byggt för att vara navet i kunskapsföretagets administration.

Rexor är ett roll- och regelbaserat system. Det innebär att den enskilde medarbetaren har tillgång till den information som han eller hon har nytta av i sitt arbete – varken mer eller mindre.
 

Automatisera mera

Din och kollegornas vardag underlättas också av Rexors automatiska hjälpreda, som bygger på spetsteknik. Den talar om när det är dags att redovisa tid, attestera en leverantörsfaktura, godkänna ett nyupplagt projekt eller undersöka varför en projektbudget har överskridits. Du kan också få tillgång till de senaste transaktionerna på ditt betal- eller kreditkort; allt enligt filosofin automatisera mera.
     
Med Rexor kommer informationen till dig per automatik. På så sätt slipper du att söka efter den.