metod.jpg

Vår metodik

Det är affärssystemet som ska anpassa sig efter ditt företags behov – inte ditt företag som ska anpassa sig efter affärssystemet. Det är grundtanken bakom Rexors implementationsprocess, RIS.

Våra konsulter gör en snabb och smidig anpassning av de funktioner som din verksamhet behöver för att minimera administrationen och optimerakonsulternas möjligheter att producera kunskap.

Det kan handla om allt från attestflöden för tidrapportering, påminnelser vid oredovisad tid och hantering av komptid till redovisning av utlägg, attesteringav frånvaro samt användning av olika rapporter och analyser.

RIS består av fyra faser, med underliggande beslutspunkter och aktiviteter.

1. Förberedelser
Förankrar och säkerställer systemets kapacitet och funktionalitet i förhållande till ditt företags behov. Omfattning: Förstudie, Testmiljö (eventuellt) och Offert.

2. Kartläggning
Inventering och analys av ditt företags önskemål, rutiner samt behov av för- och eftersystem. Tidplan för de aktiviteter som är kopplade till implementeringen. Omfattning: Affärsanalys, Kopplingsdefiniering, Projektplanering.

3. Genomförande
Konfigurering av systemet och utbildning av användare. Vid behov sker även överflyttning av data. Fasen avslutas med en noggrann genomgång som säkerställer att systemet fungerar lika bra som planerat. Omfattning: Konfigurering, Utbildning, Migrering, Verifiering.

4. Driftsättning
Systemet tas i drift. Utvärdering av insatserna i genomförandefasen samt skriftlig dokumentation i samband med projektets avslutning. Initiering av Rexors supportfunktion. Omfattning: Driftsättning, Utvärdering, Initiering av support.