Affärssystem

”Det är stimulerande att vara konsult, men också krävande. Allt som kan underlätta min vardag välkomnas.”

Sagt av it-konsult i Malmö

laptop.jpg

Automatisk hjälpreda

Konsulter arbetar ofta under press. Projekt och kunder har ständigt högsta prioritet, vilket innebär att många i konsultvärlden uppfattar administration som särskilt betungande.

Rexor har en kraftfull flödesmotor som stödjer ditt företags arbetsprocesser. Det sker genom att systemet fungerar som automatisk hjälpreda och kommer med uppmaningar och påminnelser. Du kan också skräddarsy flöden som bygger på de rutiner som finns i din organisation. Budskapen skickas via Rexors hjälpreda till mottagarens dator eller mobil. En annan möjlighet är att välja något av Rexors standardflöden.

Snabb och smidig attestering

Med Rexor minimerar ditt företag den tid och energi som går åt till frågor, instruktioner och kommentarer som gäller administration. Ta till exempel chefen som ska attestera en tidrapport. Vid granskningen upptäcker hon en post som behöver förtydligas av medarbetaren som har gjort tidrapporten. Chefen skriver sin fråga på en digital Post-it-lapp och skickar den tillsammans med tidrapporten. Medarbetaren läser Post-it-lappen, svarar via en egen digital Post-it-lapp och skickar den till chefen. Därefter följer de två Post-it-lapparna tidrapporten genom hela attestrundan.   

Tre fördelar med Rexor

1. Automatiska uppmaningar och påminnelser via dator och mobil.
2. Enkelt att skräddarsy flöden som stödjer ditt företags processer.
3. Flera standardflöden ingår i systemet.