driftmiljo.jpg

Driftmiljö och säkerhet

”Hur tryggt är det med drift och säkerhet i molnet?” Det händer att vi får frågan. Svaret är att Rexor sedan dag ett arbetar hårt för att ge kunderna största möjliga tillgänglighet och säkerhet. Nedan kan du läsa mer om vår molnmiljö och vad den innebär för ditt företag.

Data och backup

• Olika servrar – olika syften
Rexors molnmiljö består av ett stort antal servrar med olika syften – från API och backup till applikationer och autentisering.

• Datalagring 
Alla Rexors servrar finns i Sverige och därmed lagras all data i Sverige.

• Varje kund har en egen databas
På så sätt kan kunderna under inga omständigheter komma i kontakt med varandras data.

• Mer datakraft, minne och lagring vid behov
Rexor arbetar i en miljö som är 100 procent skalbar. Minne och processkraft kan utökas dynamiskt.

• Backup på annan plats
Skulle olyckan vara framme så finns backup tillgänglig för att läsa tillbaka på ny hårdvara. För säkerhets skull finns backupen på annan geografisk plats.

• Full backup varje natt
En full backup lagras i sju dagar.

Tillgänglighet och support

• Molnsystem som kan användas när som helst och var som helst 
Det enda du behöver är en mobil, surfplatta eller dator med internetuppkoppling.

• 99,6 procent garanterad tillgänglighet under servicetiden
Rexors servicetid är helgfri måndag till fredag klockan 8–17. 

• Support under servicetiden – och felanmälan alla dagar dygnet runt
Här når du Rexors support och felanmälan.

• Information fem dagar före planerat driftstopp
Som kund till Rexor får ditt företag information i god tid före ett planerat driftstopp. Lägg till det att planerade driftstopp i så stor utsträckning som möjligt sker utanför servicetiden.

Sekretess och säkerhet

• Endast behörig personal har tillgång till servrar och databaser
Ett fåtal personer på Rexor och hos underleverantörer har tillgång till affärssystemets servrar och databaser. All inloggning och alla förändringar av servrar från tredje part måste godkännas av Rexor.

• Sekretess i fokus
Alla medarbetare på Rexor har sekretessklausuler i sina anställningsavtal. Dessutom finns möjlighet för de kunder som så önskar att skriva sekretessavtal med berörda anställda hos Rexors underleverantörer.

• Kryptering på banknivå
All kommunikation med Rexors servrar sker via ett SSL-certifikat med en SHA256-kryptering. Det är samma typ av kryptering som banker använder. 

• Säker hantering av lösenord
Lösenorden i Rexors applikation krypteras på ett sätt som gör att de inte kan ses som klartext. Och Rexor skickar aldrig ut lösenord i klartext till kunderna.