Affärssystem

”Det är stimulerande att vara konsult, men också krävande. Allt som kan underlätta min vardag välkomnas.”

Sagt av it-konsult i Malmö

Ännu fler fördelar

Rexor är byggt med spetsteknik. Specialisterna bakom systemet har lång erfarenhet av, och djup kunskap om, de behov och önskemål som finns hos individer och företag som producerar och säljer kunskap. Det innebär en rad fördelar för dig och ditt företag. Här är tio stycken.

bolt.png

Säkert system

Rexor är ett roll- och regelbaserat affärssystem. Vilken information en medarbetare har tillgång till beror på hans eller hennes roll och arbetsuppgifter. Det här leder till högre effektivitet och ökad säkerhet för ditt företag. 

bolt.png

Smart snabbsökning

Rexor har en inbyggd funktion för snabbsökning som på mindre än en sekund söker igenom hela systemet. Allt du behöver för att söka är ett fakturanummer, organisationsnummer, företagsnamn eller liknande uppgift. Sökresultatet är klickbart och kan bearbetas direkt. 

info.png

Ta emot fakturor elektroniskt

Med elektronisk hantering av leverantörsfakturor via Rexors automatiska hjälpreda kan du ta emot fakturor i ett automatiserat och papperslöst flöde, för attest och godkännande. Koppla tjänsten till vår tolkningstjänst, så får du fram nyckelinformation om leverantör, projekt, fakturadatum, förfallodatum, moms och belopp från fakturan. Inläsning med tillhörande konteringsförslag.  

upload.png

Importera och exportera redovisningsdata via SIE

Standard Import och Export (SIE) är ett svenskt, standardiserat filformat för överföring av ekonomisk data. Filstandarden förenklar flyttning av redovisningsdata mellan exempelvis deklarations-, löne- och analysprogram. Rexor deltar aktivt i SIE-gruppens arbete. Intresseföreningen är ansvarig för utveckling och administration av SIE-standarden.

Prenumerera på information

Det är smidigt att skapa och publicera utvald information som ska skickas ut automatiskt – dagligen, veckovis, per månad eller med annat intervall. Länken du får via mejl tar dig till informationen, som är online. Därefter är det enkelt att gå på djupet i innehållet.

bolt.png

Smidig hantering av utlägg

Med Rexor är det enkelt att hantera utlägg och traktamenten. Den enskilde medarbetaren registrerar sina uppgifter i systemet och får sedan upp en sammanställning över inlagda utlägg. När reseräkningen är klar kan den skickas till chefen för elektronisk attest. Medarbetaren har hela tiden möjlighet att se vilket belopp som ska betalas ut, med utgångspunkt från de regler som gäller i företaget.

bolt.png

Bilddokumentation via mobilkameran

Ska du registrera ett utlägg i Rexor? Då kan du komplettera informationen med ett foto av exempelvis ett kvitto. Sedan följer bilden och övriga inlagda uppgifter med genom hela attestprocessen. Du kan också ta en bild på en ritning, produktdetalj eller något annat som du vill dokumentera i ett projekt. Bilden lagras i projektets dokumentmapp.

bolt.png

Klockfunktion vid möten

I samband med kundmöten kan du logga in på Rexor och starta en klocka via mobilen. När mötet är slut stoppar du klockan och väljer vilket projekt som tiden ska sättas upp på. Rexor noterar din nedlagda tid. Och du kan ha flera klockor igång samtidigt.

bolt.png

Framtidssäker lösning ...

Många affärssystem på marknaden har mellan tio och tjugofem år på nacken. Med Rexor är det annorlunda. Systemet är skapat med spetsteknik på 2010-talet. Därmed kan det utvecklas i många år framåt. Det gör Rexor till en framtidssäker lösning.

bolt.png

... som växer med ditt företag

Med Rexor är det enkelt att koppla på nya användare och få tillgång till mer funktionalitet, i takt med att behoven förändras. På så sätt slipper ditt företag byta system och investera i kostsam utbildning och infrastruktur. Kombinera detta med flexibel prismodell där ditt företag betalar ett belopp per användare och månad, inklusive support och drift. Därmed binder du inte något kapital i affärssystemet.