Affärssystem

Kopplingar

Rexor brinner för att stötta konsulter i arbetet med att öka Sveriges konkurrenskraft. Men det är omöjligt att vara bäst på allt. Därför har ditt företag möjlighet att koppla ihop andra effektiva it-lösningar med Affärssystemet för konsulter.

Kopplingar. Så kallas de utomstående funktioner som gör Rexor till en helhetslösning för ditt företag. Det handlar om allt från lönesystem och betalkort, till skanning av leverantörsfakturor. När ditt företag köper färdiga kopplingar tar Rexor ansvar för att de fungerar på bästa sätt. Här intill finner du aktuella tjänster och samarbetspartners. Listan byggs på efter hand.

Tolkning av leverantörsfakturor
En komplett lösning inom pappersfri fakturahantering. Det blir möjligt om ditt företag kompletterar tjänsten skanning av leverantörsfakturor med tolkning. En annan möjlighet är att ditt företag skannar på egen hand och använder tjänsten CrossState eVoyce för tolkningen och hantering av alla dina inkommande fakturor, oavsett format. Molntjänsten läser viktig information på fakturan såsom leverantör, fakturanummer, fakturabelopp, momsbelopp, fakturadatum och förfallodatum. På så sätt effektiviseras fakturahanteringen, samtidigt som risken för felregistrering minimeras. Tjänsten hanterar pappersfakturor, PDF-filer och e-fakturor i alla format.

Skanning av leverantörsfakturor
Ett utmärkt sätt att slippa skanna pappersfakturor är att köpa tjänsten. Ditt företag får en egen fakturaadress dit alla leverantörsfakturor skickas. Fakturorna lagras på säkert sätt och skannas med hög kvalitet, för att sedan läsas in i Rexor. Och eftersom OptoSweden hjälper till med administrationen i startfasen kommer ditt företag snabbt igång med tjänsten.

E-faktura/EDI
Allt fler företag vill ha leverantörsfakturor i elektronisk form. Det tar Rexors EDI-tjänst hand om. Vår samarbetspartner EVRY sköter överföringen av den elektroniska fakturan. Din kund får upp den direkt i sitt affärssystem.

Utskrift av kundfakturor
Vill ditt företag förenkla och effektivisera fakturautskicken? Då är det en god idé att använda utskriftstjänsten. Du skickar kundfakturan med en knapptryckning i Rexor. Sedan tar vår samarbetspartner EVRY över. Ditt företag får hjälp med utskrift, kuvertering, frankering och utskick. Det sparar tid, samtidigt som du säkerställer att fakturan kommer fram.