Affärssystem

”Det är stimulerande att vara konsult, men också krävande. Allt som kan underlätta min vardag välkomnas.”

Sagt av it-konsult i Malmö

flerbolagshantering.jpg

Flerbolagshantering

Globaliseringen ställer allt högre krav på affärssystemet. Problemet är att många system är byggda och anpassade för hur världen såg ut för tjugo år sedan. 

Rexor hanterar kunder, konsulter och projekt över bolags- och nationsgränser. Och om flera företag i samma koncern samarbetar i ett uppdrag kan kunden få en enda faktura. Transaktionerna mellan koncernbolagen hanteras problemfritt bakom kulisserna, med målet att eliminera dubbelarbete.
    

Fullständig valutahantering

Rexor erbjuder fullständig valutahantering. Det är en god nyhet för koncerner, dels eftersom två bolag i samma företagsgrupp kan ha olika redovisningsvalutor, dels eftersom dessa bolag kan hantera projekt i en tredje valuta. Därmed är systemet idealiskt för företag med internationell verksamhet. Givetvis går det även att få automatisk uppdatering av valutakurser. 

Tre fördelar med Rexor

1. Flerbolagshantering.
2. Enkelt att arbeta över bolags- och nationsgränser samt inom koncerner.
3. Möjlighet till automatisk uppdatering av valutakurser.