Affärssystem

”Det är stimulerande att vara konsult, men också krävande. Allt som kan underlätta min vardag välkomnas.”

Sagt av it-konsult i Malmö

Fordelar-bild-1.jpg

Analys och flexibilitet

”De siffror och uppgifter som vi lägger in i affärssystemet får inte vara skrivna i sten.” Så sa en vd på ett it-företag nyligen. Vi håller med.

Konsultföretag är i ständig rörelse. Förutsättningarna i projekten förändras ofta under resans gång; ibland över en natt. Då duger det inte med ett affärssystem som är uppbyggt enligt principen ”en gång inlagt – inlagt för alltid”, och som slåss med näbbar och klor när du vill följa upp, förändra och analysera.

Smidig hantering av projekt och effektiv uppföljning kan vara skillnaden mellan god lönsamhet och röda siffror. Med Rexor får projektledaren, ekonomichefen och verksamhetschefen de underlag som var och en behöver för att fatta välgrundade och genomtänkta beslut.
    

Sök, gruppera, sortera och filtrera

Information om vad som är fakturerat, hur mycket tid som är upparbetat, vilka fakturor som ligger för attest och vem som har gjort vad i projektet finns några musklick bort. Det går att söka, gruppera, sortera och filtrera information på längden och tvären. Därmed får du och dina kollegor snabbt insikt i viktiga trender och tendenser, i ett visst projekt eller företaget som helhet. Dessutom är det enkelt att lägga till och ändra tider, texter, priser och aktiviteter; liksom att följa gjorda förändringar genom hela processen.

Tre fördelar med Rexor

1. Hög flexibilitet – enkelt att lägga till och ändra.
2. Kraftfulla analyser – insikt i viktiga tendenser.
3. Information som är spårbar.