Avtal

Rexor är medlem i branschföreningen Swedish Software. Det innebär stora fördelar för dig som är kund till affärssystemet – från väl beprövade avtal till en medlingsnämnd som bidrar med lösningar om något mot förmodan skulle gå snett.

Better safe than sorry, brukar det heta på andra sidan Atlanten. Vi håller med. Därför täcker Swedish Softwares branschavtal in de flesta situationer som leverantör och kund kan hamna i. Rexor använder tre av föreningens avtal.
 

Software as a Service

Leverans av specificerad programvara och eventuellt specificerad hårdvara. Villkoren hanterar dels leverans av standardtjänst, dels leverans av kundanpassad tjänst. Avtalsbeteckning: SaaS2015 Swedish Software 
 

Supportavtal

Avtal mellan supportleverantör och kund, alternativt mellan program- varuleverantör och kund. Används både vid traditionell licensiering och i samband med tjänsteavtal. Avtalsbeteckning: Supportavtal2015 Swedish Software 
 

Konsultavtal

Avtal mellan konsult och kund, alternativt mellan programvaruleverantör och kund. Hanterar vilka konsulttjänster som ska levereras och på vilket sätt. Avtalsbeteckning: Konsultavtal2015 Swedish Software 

Om det trots allt uppstår en tvist som rör innehållet i något av Swedish Softwares branschavtal erbjuder föreningen medling. Det är ett alternativ till att anlita advokater och gå till domstol. Syftet med medlingen är att finna en affärsmässig lösning på tvisten. I medlingsnämnden sitter normalt en jurist samt två medlemmar från Swedish Softwares styrelse. 

Besök gärna Swedish Software för mer information om föreningen och branschavtalen.

Kundservice_bild_3.jpg