Nyhetsarkiv

Välj utgående e-faktura – ännu fler betalar i tid

Hela 90 procent av elektroniska fakturor betalas i tid. Motsvarande siffra är 72 procent för PDF-fakturor – och 66 procent för pappersfakturor *. Snabbare betalningar är ett av flera skäl att använda utgående e-faktura.

Under 2023 har volymerna för utgående e-fakturor ökat med 32 procent hos Rexors kunder.

– Det är glädjande att så många väljer att gå över till utgående e-faktura, och därmed lägger PDF-fakturor via mejl bakom sig, säger Stefan Widén, vd för Rexorgruppen.

Rexor vill medverka till att ännu fler utgående fakturor från kunderna går rakt in i mottagarnas affärssystem.

– En fördel är att vi slipper tolkningsproblem hos mottagaren. En annan är att säkerheten för fakturainformationen ökar.

En tredje fördel är att e-faktura innebär ekonomisk överblick som uppdateras i realtid.

Mer digitalt – mindre manuellt

E-faktura är en strukturerad datafil som processas automatisk. Den innehåller bland annat information om avsändare, mottagare, referens, tjänster som har inhandlats och betalningsinformation.

– Det handlar om att automatisera fakturaprocessen, att direkt få rätt data till mottagande system och få bort manuella processer.

Om e-fakturan inte når det mottagande systemet eller saknar data skickar Rexor ett mejl om felet.

– Sedan kan användaren åtgärda direkt och skicka en ny faktura i realtid, med allt vad det innebär i besparad tid.

Bland andra fördelar med e-faktura kan nämnas miljöanpassat, hållbart, enkelt, säkert, snabbt, ekonomiskt och automatiserat.

Åttio procent e-fakturor i Sverige 2024. Det är målet som Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) har satt upp. Dit är det långt. I dagsläget ligger användningen av e-faktura i Sverige på cirka 10 procent. Här sticker Rexors kunder ut.

– Av den totala mängden utgående fakturor som produceras i Rexors system i år står e-fakturor för 40 procent.

Vad beror det på att andra företag har så låg volym?

– Ett skäl är gammal vana. Ett annat är att många företag använder sig av PDF-fakturor via e-post.

Finland och Norge är två exempel på länder som kommit långt i utvecklingen.

– I Finland har företagare med en omsättning som överstiger 10 000 Euro rätt att få tillgång till elektroniska fakturor. Och i Norge har offentlig sektor och stora företag gått i bräschen för omställningen till utgående e-faktura.

Ökat samarbete med Crediflow

Rexorgruppen samarbetar sedan 2016 med e-fakturaväxeln Crediflow när det gäller utgående e-faktura; ett företag med mer fler än 300 000 mottagare av e-fakturor. Flera andra affärssystem, såsom IFS, Fortnox, Jeeves, Pyramid och Monitor, har också valt att samarbeta med Crediflow.

– Nästa år har Rexor som mål att öka andelen utgående e-fakturor till 50 procent av den totala mängden fakturor som lämnar våra kunder, säger Stefan Widén.

Rexors support hjälper gärna ditt företag med att öka volymerna när det gäller e-faktura.

­– Vi tar exempelvis reda på vilka kunder som ditt företag kan skicka e-faktura till. Det finns en färdig och smidig process, säger Stefan Widén.

* Källa: Vismas Digitaliseringsindex