Nyhetsarkiv

Fem frågor till Cecilia – ny på Rexor

• Vem är Cecilia Renå? 
– Jag har arbetat med affärssystem i tio år och kommer senast från Aspia, tidigare en del av PwC. Där höll jag på med digitalisering och automatisering av redovisning. I botten är jag civilekonom.

• Vilken blir din roll på Rexor? 
– Affärskonsult – en kombination av konsult och projektledare. I arbetsuppgifterna ingår dels att anpassa och implementera Rexor hos nya kunder, dels att uppgradera och utveckla systemet hos befintliga kunder.

m2.png

• Vad kännetecknar en konsult, enligt dig?
– För mig är kärnan i konsultrollen att ha kundföretagets behov i fokus och att arbeta nära medarbetarna där. Konsulten bidrar med sina kunskaper och erfarenheter. Han eller hon adderar något, vilket tillför ett mervärde till kundens verksamhet. Sedan arbetar vi konsulter ofta i projektform, det vill säga med tydliga mål och under en begränsad period.

• Mer digitalt – mindre administration. Det är Rexors motto. Vad vinner konsultföretaget och den enskilde konsulten på att digitalisera administrationen?
– En fördel är ökad kontroll: att lagra information digitalt, tänka i digitala banor och att verksamhetens data är spårbar. En annan fördel är att risken för fel minskar. Effektiv digital hantering innebär att en uppgift registreras en enda gång. Och en uppgift som är rätt vid källan är korrekt från start till mål, eftersom ingen manuell handpåläggning sker under resans gång. För det är vid manuell hantering, exempelvis där flera olika personer är inblandade, som risken för fel är stor. Den största fördelen för den enskilde konsulten är möjligheten att lägga mer tid och energin på att vara konsult, och mindre tid och energi på administration. Det är ju få konsulter som brinner för att registrera tid. Sammantaget bidrar dessa tre fördelar till en ännu bättre relation med kunden, eftersom både konsultföretaget och den enskilde konsulten uppfattas som drivna och proffsiga.

• Vad gör Rexor till en intressant arbetsplats för dig?
– Jag har följt Rexor sedan starten och uppskattar viljan att skapa nytt och att göra ännu bättre. Dessutom har Rexor en tydlighet när det gäller vad företaget vill åstadkomma och för vem – något som sammanfattas av positionen Affärssystemet för konsulter.