Nyhetsarkiv

Korttidsarbete? Så här hanterar du det i Rexor

Det finns två sätt att hantera korttidsarbete i Rexor. Det ena är att lägga upp nytt schema med den nya arbetstiden. Det andra är att införa en ny tidkod som är avsedd för timmarna du inte ska arbeta i förhållande till det ordinarie schemat. 
 

Schema
Om ditt företag har många anställda med olika scheman blir det ett stort antal nya scheman att lägga upp. Då är det enklare att den anställde rapporterar på egen hand. Förutsättningen är att det framgår vid tidrapporteringen hur mycket han eller hon förväntas arbeta. Eftersom den ordinarie arbetstiden justeras kommer de timmar som motsvarar korttidsarbetet inte med i löneunderlaget.
 
Tidkod
Alla anställda använder samma tidkod och rapporterar antalet timmar per dag som de inte arbetar på grund av korttidsarbetet. Det är möjligt att följa upp hur många timmar som har lagts på tidkoden, och icke arbetade timmar går att få med i löneunderlaget. Dessa timmar kan även mappas mot en löneart. När tidkod används är det viktigt att den som attesterar kontrollerar att de medarbetare som rapporterar tid har angett rätt kod och rätt antal timmar.

Kontakta gärna support@rexor.se om du behöver hjälp med att hantera korttidsarbete.