Nyhetsarkiv

Koppling till EuroCard – spara tid och pengar

Upp till 75 minuter. Så lång tid tar det för en medarbetare och företagets ekonomiavdelning att hantera en enda utläggsräkning manuellt. Med ett digitalt flöde kan ditt företag minska de administrativa kostnaderna för utlägg med 90 procent. Dessutom underlättas vardagen för konsulterna. Lösningen är att använda kopplingen mellan Rexor och Eurocard.

Att hantera kvitton och utlägg tillhör vardagen på ett konsultföretag. Så gott som alla konsulter tycker att det är en tråkig och tidsödande del av jobbet.

– Därför är det viktigt att denna hantering sker så smidigt som möjligt. Ett effektivt och användarvänligt system förenklar både för den enskilde medarbetaren och för företaget, säger Lovisa Pharmanson, Key Account Manager Partner Sales på Eurocard, Rexors samarbetspartner inom kortlösningar.

Rätt belopp, rätt valuta, sparade kronor

Med en digital betallösning flyter transaktioner effektivt igenom processen – från ax till limpa. Information om köpen finns i utläggssystemet och företaget slipper besväret med kontering och omräkning av valuta. 

– En annan fördel med en digital lösning är att risken för fel minskar rejält, säger Richard Hammarstedt, Key Account Manager Corporate Sales på Eurocard.

Digital hantering av inköp innebär även stora besparingar för företaget.

– Med ett utläggssystem där transaktionerna från kort importeras direkt in i företagets system går det att minska de administrativa kostnaderna med upp till 90 procent, säger Lovisa Pharmanson.

Och det går att spara ännu mer pengar.
– Det handlar om att i så stor utsträckning som möjligt se till att inköp sker med kort istället för via faktura – inte minst när det gäller mindre belopp. Orsaken är att inköp som sker via faktura och attest är betydligt dyrare att hantera för företaget än kortköp, säger Lena Skinnar, kvalitetsansvarig på Rexor.

Dessutom går det snabbare att administrera utlägg som ska vidarefaktureras till kund när medarbetarna gör inköp med kort, vilket påverkar företagets likviditet positivt. 

Smidig hantering för koncerner

En annan fördel med ett digitalt flöde för utlägg är att hanteringen underlättas för konsultkoncerner.

– Koncernen kan ha ett gemensamt huvudavtal, men olika underavtal. Det är idealiskt för verksamheter som önskar enhetlighet, överblick och kostnadsfördelar genom centralt upphandlade företagskort, i kombination med att hantering och redovisning som gäller inköp sker i respektive dotterbolag, säger Lena Skinnar.

Samarbetet mellan Rexor och Eurocard avser både företagskort och företagsupphandlade privatkort.

– Alla transaktioner som kommer in på en viss medarbetare finns i utläggsvyn. Sedan tar den enskilde bort privata inköp, 

Vem står för support av lösningen till kunderna?

– Rexor ansvarar för allt som har med själva kopplingen att göra, det vill säga hur filen från Eurocard kommer in i systemet. Det är naturligt eftersom vi har byggt kopplingen. Eurocard svarar på frågor som gäller kort och kortanvändning.

Kontakta Tomas Holm, försäljningschef på Rexor, eller Lena Skinnar, kvalitetsansvarig, om du vill veta mer om samarbetet mellan Rexor och Eurocard.