Nyhetsarkiv

Almost business as usual – digitalt och distans

Möten via Skype och Teams. Demonstrationer och presentationer via nätet. Ett tiotal pågående implementeringar av Rexor 2. Så ser läget ut hos oss. Från och med maj kan ditt företag få en webbdemo av den andra molngenerationen av affärssystemet för konsulter.

Just nu håller människor över hela världen avståndet till varandra. Med det innebär inte att kontakterna behöver minska.

– Vår lösning under våren är att bli ännu mer digitala i samarbetet med kunderna – något som underlättas avsevärt av att Rexor är ett molnsystem, säger Stefan Widén, vd.

Fruktbara distanskontakter

Kontakterna sker på flera sätt.

– Våra medarbetares användning av Skype och Teams har exploderat under de senaste veckorna. Visst är det trevligare att ses mellan fyra ögon, men både vi själva och kunderna har snabbt hittat formerna för fruktbara distanskontakter.

Just nu pågår ett tiotal implementeringar av Rexor 2.

– I normala fall kombinerar vi besök på plats med arbete via webben, men sedan en månad tillbaka är det bildsamtal och nätet som gäller.

Dags för Rexor 2

Alla funktioner tillgängliga på alla skärmar. Stöd för de vanligaste webbläsarna. Betydligt snabbare system – med flera vässade funktioner. Utvecklingen av Rexor 2 pågår för fullt.

– Till stora delar är det ett nytt system som vi presenterar i maj: generation två av molnbaserade Rexor. Demonstrationer kommer till en början att ske via webben.

Dessutom planerar Rexor en roadshow i slutet av maj med besök i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Men det beror på hur läget i Sverige ser ut då. Under maj kommer vi även att träffa befintliga kunder för frågor, planering och specifika behov inför uppgradering till den nya versionen. Mer om detta i nästa nyhetsbrev säger Stefan Widén.

Vill ditt företag boka in en webbdemo av Rexor 2? Kontakta Tomas Holm.