Nyhetsarkiv

Mer än 75 procents tillväxt – och nyrekryteringar

Rexorgruppens resa fortsätter. Under första halvåret i år var tillväxten mer än 75 procent. Tre ekonomikonsulter och en teknikkonsult förstärker huvudkontoret i Malmö, medan kontoret i Stockholm utökar med två teknikkonsulter. För att gå i takt med den höga tillväxten har båda kontoren flyttat till större lokaler under det senaste halvåret.

Advokatbyråerna Lindahl, Fylgia, Foyen, Kaiding och Trägårdh. Konsultjätten Bengt Dahlgren och arkitektbyrån Krook & Tjäder. Teknikföretaget Nitro Consult, managementföretaget Aptio Group (Sigmakoncernen) och techbolaget Agero. Det är ett axplock av Rexorgruppens nya kunder under den senaste tolvmånadersperioden.

– Mycket glädjande att konsultföretag och advokatbyråer i framkant vill ha ett system i frontlinjen, dels för att dessa verksamheter är ytterst noggranna i valet av affärstöd, dels för att deras beslut ofta leder till ringar på vattnet i respektive bransch, säger Stefan Widén, vd för Rexorgruppen.

Ett av gruppens snabbast växande segment är större advokatbyråer.

– Samtliga nya kunder inom det juridiska området tillhör Sveriges 100 största advokatbyråer.

Vad beror det starkt växande intresset för Rexor och Saturnus på?

– En orsak är den hårdnande konkurrensen i många branscher. Allt fler konsultföretag och advokatbyråer vill lägga mer tid på det som betalar fakturorna och mindre tid på administration. Det ställer höga krav på systemlösningarna.

En annan orsak är kopplad till det skifte av konsultföretags arbetssätt som inleddes i mars 2020.

– I dag hör det till undantagen att samtliga medarbetare är på plats fysiskt på ett kontor – något som ökar behovet av att på ett snabbt och smidigt sätt hantera ekonomi och administration i molnet.

En tredje anledning till den höga tillväxttakten är att Rexorgruppen har kommit långt när det gäller teknik och prestanda. Den första molnversionen av Rexor och Saturnus släpptes redan 2015. Den andra kom 2020.

– Sedan Rexor drog i gång för elva år sedan har jag och kollegerna varit hundra procent övertygade om att framtiden finns i molnet. Det gjorde att vi var först på bollen i Sverige när det gäller att från grunden skapa ett högklassigt molnsystem för större konsultföretag och advokatbyråer – ett försprång som vi strävar efter att utöka.

Fler än nio av tio av Rexorgruppens kunder arbetar i dagsläget med version 2.2.  

– Och nästa år släpper vi 2.3. Den erbjuder både vässad och ny funktionalitet, såsom självfakturering, säger Stefan Widén.